กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมพัฒนานักบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562


11 มิ.ย. 2562


กิจกรรมพัฒนานักบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

              วันที่ 11 มิ.ย. 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.บุญสิทธ์ ไชยชนะ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษต คณะวิทยาการจัดการ บุคลากร และนักศึกษาใหม่จาก 2 คณะ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

อ่าน 259 ครั้งย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link