กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมชี้แจงระบบจิตอาสา


16 ก.ค. 2561


ประชุมชี้แจงระบบจิตอาสา

           วันที่ 16 ก.ค. 2561 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมชี้แจงระบบจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยรองคณบดีจาก 4 คณะ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจากทางคณะ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษานักศึกษา ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา 

อ่าน 284 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link