กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  Calendar : ปฏิทินกิจกรรม


แสดงทั้งหมด

  News : ประชาสัมพันธ์


26 พ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 14
26 พ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงอว. รับสมัครเข้าร่วมโครงการ Thailand UMAP Micro-Credential
25 พ.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมนักศึกษาภายใต้สถารณ์โควิด 19
25 พ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2565
20 พ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ หัวข้อ สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด-19
11 พ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564
15 ก.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ และส่งตัวแทนการประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์ฯ ZHONGQING CUP ประจำปี 2564
ข่าวทั้งหมด

  Video


  ตารางการใช้งาน


ตารางการใช้สนามกีฬาโรงยิม

โหลด แบบฟอร์มขอใช้สถานที่

ตารางการใช้ลานกิจกรรมชั้น 1

ประเมินระบบสารสนเทศกองพัฒนานักศึกษา

  Banner : แบนเนอร์


  Link