กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  Calendar : ปฏิทินกิจกรรม


แสดงทั้งหมด

  News : ประชาสัมพันธ์


24 ก.พ. 2564 ประชาสัมพันธ์​ ​ปฏิทิน​ดำเนินงานจัดตั้ง​พรรค​นักศึกษา​ การเลือกตั้ง​นายกองค์การ​ฯ​ นายกสโมฯ
29 ธ.ค. 2563 ประกาศ​ผล​การ​คัดเลือก​นักศึกษา​รางวัล​พระราชทาน​ระดับ​อุดมศึกษา​
3 ธ.ค. 2563 ประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
3 ธ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เรื่องการประกวดออกแบบ Infographic
30 พ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษามาติดต่อขอรับชุดกิจกรรม
26 พ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันประกวดเรื่องเล่า NAVANURAK STORY CREATOR CHALLENGE 2020
26 พ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ จังหวัดยะลารับสมัครเข้าร่วมโครงการ CDD Young Designer Contest
ข่าวทั้งหมด

  Video


อธิการบดีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

มหกรรมกิจกรรมและวัฒนธรรม

องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหกรรมกิจกรรมและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแสดงความสามารถ และความถนัดของตนเอง พัฒนาทักษะความรู้ด้านวิชาการ และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย

มรย.จิตอาสา จิตอาสาพระราชทานและนักศึกษา มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

เปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมุ่งปลูกจิตสำนึกด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษา

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมวันราชภัฏ ประจำปี 2562

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานนาม ราชภัฏ ให้แก่ชาววิทยาลัยครู

ปฐมนิเทศผู้กู้รายเก่า มรย.ประจำปีการศึกษา 2561

การปฐมนิเทศผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2561

ตัวอย่างหลักฐานใบสมัครขอกู้ยืมเงิน กยศ.

อธิบายเกี่ยวกับการเตรียมหลักฐานเพื่อความพร้อมในการยืมเงินกยศ.ผ่านทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน กยศ.

อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่านครั้งแรกสำหรับผู้กู้ที่ยังไม่เคยเข้าใช้งานระบบกยศ.จากส่วนกลาง

  ตารางการใช้งาน


ตารางการใช้สนามกีฬาโรงยิม

โหลด แบบฟอร์มขอใช้สถานที่

ตารางการใช้ลานกิจกรรมชั้น 1

ประเมินระบบสารสนเทศกองพัฒนานักศึกษา

  Banner : แบนเนอร์


  Link