กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอความร่วมมือจัดทำข้อเสนอโครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


9 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเรื่องขอความร่วมมือจัดทำข้อเสนอโครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 229 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link