กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงอว. เชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจส่งผลงงาน (คลิป) เข้าร่วมประกวด วันดูแลโลก บ้านส่วนรวมของเรา


9 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจส่งผลงงาน (คลิป) เข้าร่วมประกวด "วันดูแลโลก : บ้านส่วนรวมของเรา" สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 340 ครั้ง


เอกสารแนบ

รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link