กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศให้นักศึกษาไทยพุทธเข้าร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566


1 เม.ย. 2566

ประกาศให้นักศึกษาไทยพุทธเข้าร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566 รายละเอียดสามารถอ่านดังเอกสารแนบ

อ่าน 401 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link