กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้ารวมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2565


29 มี.ค. 2566

กระทรวงการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้ารวมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

อ่าน 211 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link