กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 66


15 มี.ค. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 336 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link