กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญชวนนักศึกษา ร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ ครบรอบ 20 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย


3 มี.ค. 2566

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ (Slogan) ครบรอบ 20 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 313 ครั้ง


เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด click ประกวดโลโก้.pdf


รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link