กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565


24 ก.พ. 2566

มหาวิทยาลัยรายภัฏยะลา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมกิจกรรม สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 361 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link