กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการจัดตั้งพรรคนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566


16 ก.พ. 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยมีประกาศปฏิทินดำเนินงานการจัดตั้งพรรคนักศึกษา การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยสภานักศึกษาได้มีการดำเนินการเปิดรับสมัคร ตามประกาศข้างต้นแล้วนั้น
จึงขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการจัดตั้งพรรคนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 /รายชื่อ และหมายเลขผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา / รายชื่อ และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
แจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

อ่าน 365 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link