กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบ Kengo Kuma & Higadhikawa KAGU Design ครั้งที่ 3


9 ก.พ. 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเรื่องประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบ Kengo Kuma & Higadhikawa KAGU Design ครั้งที่ 3 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

อ่าน 289 ครั้ง


เอกสารแนบ

รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link