กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธาณภัย เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยพิบัติ


4 ม.ค. 2566

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธาณภัย เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยพิบัติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

อ่าน 305 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link