กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศให้นักศึกษาพุทธเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา


4 ม.ค. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ให้นักศึกษาพุทธเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ จึงกำหนดให้นักศึกษาไทยพุทธระดับปริญญาตรีปี 1-4 เข้าร่วมกิจกรรม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

อ่าน 300 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link