กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์ การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566


10 พ.ย. 2565

ประชาสัมพันธ์ การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 297 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link