กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา


29 ก.ย. 2565

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา ด้านศิลปะ ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีโอกาสในการศึกษาจนสำเร็จระดับปริญญาตรี สามารถส่งใบสมัครได้ที่งานแนะแนว ภายในวันที่ 5 ต.ค. 2565 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

อ่าน 217 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link