กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการพิจารณาคัดเลือกขึ้นบัญชีทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


29 ก.ย. 2565

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ดังเอกสารแนบ

อ่าน 314 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link