กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2565


5 ก.ย. 2565

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

อ่าน 299 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link