กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2565


15 ส.ค. 2565

เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งชมรมนักศึกษา ภาคปกติ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองพัฒนานักศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศปฏิทินการดำเนินงานการจัดตั้งชมรมนักศึกษา และประกาศแนวปฏิบัติการขัดตั้งชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 316 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link