กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาโครงการ "คมส่งฝัน" ประจำปีการศึกษา 2565


7 เม.ย. 2565

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครทุนการศึกษาโครงการ "คมส่งฝัน" ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 258 ครั้ง


เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด click ทุนคนส่งฝัน.pdf


รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link