กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564


3 มี.ค. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

อ่าน 298 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link