กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศ เรื่อง ขอให้นักศึกษา ภาคปกติ ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


21 ก.พ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ขอให้นักศึกษา ภาคปกติ ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 สารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 278 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link