กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง จัดตั้งพรรคนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


21 ก.พ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง จัดตั้งพรรคนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 298 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link