กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 14


26 พ.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถานบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

อ่าน 288 ครั้ง


เอกสารแนบ

รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link