กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ และระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2564


13 พ.ย. 2564

ด้วยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี นักศึกษาที่มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ajinomotofoundation.or.th รายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 409 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link