กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์ กองทุนมูลนิธีซากาตและสาธารณกุศล มรย. มีความประสงค์มอบทุนปันสุขสู้ภัยโควิด


2 ก.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์ กองทุนมูลนิธีซากาตและสาธารณกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความประสงค์มอบทุนปันสุขสู้ภัยโควิด ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่เดือนร้อนและขัดสน จำนวน 20 ทุนๆละ 3000 บาท สามารถอ่านรายละเอียดและการติดต่อดังรูปแนบ

อ่าน 332 ครั้ง


เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ


รูปภาพ

ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link