กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อนักศึกษารับทุนเงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564


7 ก.ค. 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนเงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้น บัดนี้การดำเนินการพิจารณานักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษา ทั้งนี้ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัวออนไลน์ตามลิงค์ https://forms.gle/dFvzL9ku5C9LdLqx7 ภายในวันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. รายละเอียดดังไฟล์แนบ

อ่าน 278 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link