กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แบบเยียวยา​นักศึกษา​ที่ได้รับ​ผลกระทบ​จาก​โควิด-19


20 พ.ค. 2564

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์รับเงินเยียวยาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWXMlJ2rarV3Jd2ynEHbzl2U5V0PI_E6jvsW1WBOlUw7qdtQ/viewform

อ่าน 302 ครั้ง


เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ


รูปภาพ

ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link