กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศกำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563


26 ต.ค. 2563

ประกาศกำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559 และ ภาคเรียนที่ 1/2560 สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 295 ครั้งรูปภาพ

ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link