กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศให้บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2563


26 ต.ค. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559-2560 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2563 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี

คลิกดูรายชื่อบัณฑิต 2/2559-1/2560 shorturl.at/wBCT3
คลิกดูรายชื่อบัณฑิตที่เลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากครั้งที่่ผ่านมา shorturl.at/itTXY

อ่าน : 999 ครั้ง


เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ


รูปภาพ

ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link