กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้ายสิทธิประกันสุขภาพ


11 ก.ย. 2563

นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอในจังหวัดยะลา ทำเรื่องขอย้ายสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ กรณีเกิดการเจ็บป่วยในระหว่างเรียน สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น >> สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

อ่าน 301 ครั้งรูปภาพ

ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link