กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา


26 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 276 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link