กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศให้นักศึกษา รหัส 62 ที่ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์


19 มิ.ย. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ให้นักศึกษา รหัส 62 ที่ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ อ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 350 ครั้ง


เอกสารแนบ

รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link