กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายงานผลความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน


3 ก.พ. 2563

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รายงานผลการวิเคราะห์ผลการสำรวจ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 275 ครั้ง


เอกสารแนบ

รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link