กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่เพื่อสนับสนุนทุนกิจกรรม


24 ม.ค. 2563

ประชาสัมพันธ์ สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่เพื่อสนับสนุนทุนกิจกรรม สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน : 999 ครั้ง


เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด click 449_file_15798355000.pdf


รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link