กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทย


23 ธ.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทย (Thai Youth) สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 281 ครั้ง


เอกสารแนบ

รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link