กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


20 ธ.ค. 2560

ตามที่กองพัฒนานักศึกษา  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขึ้นบัญชีทุนประจำปีการศึกษา 2560 แล้วนั้น  บัดนี้การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะขึ้นบัญชีทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีทุน รายละเอียดดังแนบ  ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกมารายงานตัวปฐมนิเทศ ในวันพุธที่ 10  มกราคม 2561  เวลา  13.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองพัฒนาศึกษา  (เลื่อนจากกำหนดการเดิมรายงานตัวในวันที่ 27  ธันวาคม  2560 ) โดยในวันรายงานตัวให้นักศึกษาเตรียมรูปถ่ายชุดนักศึกษา  1 นิ้ว  มาเพื่อทำประวัตินักศึกษาทุน หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวปฐมนิเทศในวันและเวลาดังกล่าวถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการรับทุน

อ่าน 342 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link