กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่3 กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2560


19 ธ.ค. 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 กลุ่มที่ 2 (สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) ปีการศึกษา 2560  ซึ่งผู้สมัครจะต้อง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันนี้-16 มกราคม  2561 นักศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนว่าสามารถสมัครได้หรือไม่  โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://president.yru.ac.th/stddev/

อ่าน 294 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link