กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างประกาศเครื่องแบบการแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2566


12 พ.ค. 2566


ประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างประกาศเครื่องแบบการแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 11 พ.ค. 66 กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมพิจารณายกร่างประกาศเครื่องแบบการแต่งกายของนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้นำนักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ่าน 85 ครั้งย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link