กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566


27 เม.ย. 2566


กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 27 เม.ย.66 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักนักศึกษา รองคณบดี บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ่าน 86 ครั้งย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link