กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมและบ่มเพาะจิตอาสา


31 มี.ค. 2566


กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมและบ่มเพาะจิตอาสา

วันที่ 31 มี.ค.66 เวลา 09.00 น. กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมและบ่มเพาะจิตอาสา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเซอรา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

อ่าน 105 ครั้งย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link