กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


17 มี.ค. 2566


กองพัฒนานักศึกษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยนายอรุณ หนูสอน หัวหน้างานบริหารทั่วไป นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา และนายมะซูรี เจ๊ะเด็ง นักวิชาการศึกษา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านสวัสดิการนักศึกษา และระบบการบริหารจัดการการบริการนักศึกษา
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัล นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนานักศึกษาต่อไป https://www.pkru.ac.th/th/top-news/5492-student-development-division-pso-pkru-participated-in-learning-exchanges-and-presented-innovations-in-student-activities-with-yala-rajabhat-university-2023

อ่าน 107 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link