กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคใต้


17 มี.ค. 2566


ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคใต้

ระหว่างวันที่ 8-10 มี.ค. 2566 ผศ.ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคใต้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์รวมความความเป็นเลิศด้านภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อ่าน 257 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link