กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมหารือ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศกองพัฒนานักศึกษา


1 เม.ย. 2566


กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมหารือ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศกองพัฒนานักศึกษา

วันที่ 1 ก.พ. 66 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมหารือ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศกองพัฒนานักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ณ istanbul escort ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

อ่าน 257 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link