กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ฝ่ายพิธีการ กองพัฒนานักศึกษา จัดฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565


26 พ.ย. 2565


ฝ่ายพิธีการ กองพัฒนานักศึกษา จัดฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 พ.ย. 2565 ฝ่ายพิธีการ กองพัฒนานักศึกษา จัดฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวให้โอวาทในการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่สำเร็จการศึกษาในปี 2560 - 2562 ฝ่ายพิธีการนำทีมโดย ผศ.ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และนักศึกษาช่วยงาน ซึ่งมีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2565 และฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ่าน 251 ครั้งย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link