กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติ การฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565


16 พ.ย. 2565


กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติ การฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 16 พ.ย. 65 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติ การฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานให้โอวาท และเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายจัดแถวและตรวจสอบบัณฑิต ฝ่ายทะเบียนบัณฑิตและจัดปริญญาบัตร ฝ่ายอัญเชิญปริญญาบัตร ฝ่ายเบิกตัวบัณฑิต ฝ่ายกำกับแถวบัณฑิต และ นักศึกษาต้นแบบ เข้าร่วมการประชุม

อ่าน 265 ครั้งย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link