กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมหารือเตรียมการข้อมูลบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีพ.ศ.2565


15 ส.ค. 2565


ประชุมหารือเตรียมการข้อมูลบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีพ.ศ.2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.15 น. ณ สำนักงานกองบริการการศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ บุคลากรกองบริการการศึกษา ประชุมหารือเตรียมการข้อมูลบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพ.ศ.2565 นี้ เพื่อกำหนดแผนการจัดทำระระบบการตรวจสอบรายชื่อ และระบบการรายงานตัวบัณฑิต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแบบเชิงรุก สามารถบริหารจัดการ และบริการแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ทันท่วงที เมื่อทราบหมายกำหนดการที่แน่ชัดต่อไป

อ่าน 256 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link