กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชภการประจำปี พ.ศ. 2565


1 ก.ค. 2565


กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชภการประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ก.ค. 2565 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชภการประจำปี พ.ศ. 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคาร Student union กองพัฒนานักศึกษา

อ่าน 267 ครั้งย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link