กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ร่วมต้อนรับ และประชุม กับคณะดำเนินงานจาก สวทช. ในการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


18 มิ.ย. 2565


ร่วมต้อนรับ และประชุม กับคณะดำเนินงานจาก สวทช. ในการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 6 มิ.ย. 65 ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน กองพัฒนานักศึกษา ร่วมต้อนรับ และประชุม กับคณะดำเนินงานจาก สวทช. ในการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับพลังงานทดแทน และเทคโนโลยี นำโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ภูริชาติ พรหมเต็ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ผศ.ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรด้านพลังงานและเทคโนโลยีของมหาลัยเข้าร่วมประชุม

อ่าน 298 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link